Cine Suntem

SUNTEM o comunitate de creștini penticostali, majoritatea proveniți din România.

ISTORIA Biserici Muntele Sionului a inceput in anul 2014 luna Iunie, prin Viziunea si Porunca pe care ia dat-o Dumnezeu fratelui Adrian Lucut ( la aceea vreme Diacon) iar Ulterior Pastorul Biserici Muntele Sionului.

In urma acestei Viziuni din parte lui Dumnezeu am comunicat si altor fratii ce Dumnezeu mi-a pus pe Inima Si o grupa mica de fratii am dat curs acestei lucrari.Si Dumnezeu ne-a purtat de grija si a dat propasire Lucrari.

Iar Numele de Muntele Sionului m-i la pus Domnul pe Inima atunci cand Domnul mi-a dat aceasta Viziune.

VIZIUNEA  NOASTRA este să fim un ajutor spiritual pentru toți oamenii, o oază în care oricine să poată ajunge în armonie cu Dumnezeu Creatorul, prin Isus Hristos. Biserica Muntele Sionului este deschisa pentru oricine, indiferent de rasă, etnie, cultură, poziție socială sau limbă fiindcă Domnul Isus Hristos prin sacrificiul Său ne-a înfrățit pe toți.

Dorim ca la Biserica Muntele Sionului cei singuri, cei suferinzi, cei robiţi şi cei apăsaţi să poată găsi dragoste, vindecare, eliberare, speranţă şi mântuire. Biblia spune că lumea zace în cel rău iar Domnul Isus Hristos s-a arătat să nimicească lucrările diavolului. Lucrarea noastră este să ajutăm oamenii să vină la Dumnezeu, să părăsească păcatul și să fie salvați.

Dorim ca toţi membrii bisericii noastre să ajungă la stadiul cel mai înalt în ce priveşte devotamentul şi relaţia lor faţă de Dumnezeu, urmaşi demni ai lui Hristos, gata de slujire acolo unde sunt chemaţi, conştienţi şi responsabili faţă de acţiunile lor .

Fie ca Dumnezeu să te binecuvinteze și pe tine la Muntele Sionului.!!

CE CREDEM

Credem în Sfintele Scripturi (Biblia) aşa cum au fost ele date în original de Dumnezeu, ca fiind inspirate de Dumnezeu, infailibile (de netăgăduit) şi demne de toata încrederea şi ca fiind autoritatea supremă în toate problemele de credinţă şi conduită creștină.

Credem într-un singur Dumnezeu, existând etern în trei persoane : TATĂL, FIUL, şi DUHUL SFÂNT.

Credem în divinatea Domnului nostru Isus Hristos, în întruparea Lui prin naşterea din fecioara Maria, în viata Lui umană fără păcat, în moartea Lui înlocuitoare şi ispăşitoare, în învierea Lui în trup, în înălţarea Lui la cer, în lucrarea Lui ca Singur Mijlocitor la Tatăl şi reântoarcerea Lui în putere şi glorie.

Credem că omul este pierdut datorită faptului că prin neascultare s-a făcut vinovat şi a ieşit de sub autoritatea lui Dumnezeu şi că el trebuie să se întoarcă sub autoritatea lui Dumnezeu, prin pocăinţă şi credinţa în jertfa Domnului nostru Isus.

Credem în mântuirea omului păcătos şi pierdut, prin sângele vărsat pe cruce al Domnului nostru Isus Hristos.

Credem că pentru mântuirea omului păcătos şi pierdut, naşterea din nou prin Cuvântul lui Dumnezeu şi prin Duhul Sfânt este absolut necesară.

Credem că experienţa botezului cu Duhul Sfânt ca la Cincizecime este actuală pentru fiecare credincios şi că ea este distinctă şi ulterioară mântuirii.

Credem că Duhul Sfânt care locuieşte în cel credincios îl ajută pe acesta să trăiască o viaţă sfântă, să-L mărturisească pe Domnul Isus Hristos şi să lucreze pentru El.

Credem că Biserica Universală este Trupul lui Hristos format din toţi credincioşii născuţi din nou, din toate timpurile şi din toate locurile, de pe pământ şi din cer.

Credem că Biserica locală este expresia vizibilă pe pământ a Trupului lui Isus Hristos . Ea are menirea de a-L proslăvi pe Dumnezeu, de a-I zidi sufleteşte pe credincioşi şi de a vesti evanghelia spre mântuirea oamenilor păcătoşi.

Credem în unitatea prin Duhul Sfânt a tuturor credincioşilor născuţi din nou.

Credem în învierea celor mântuiţi şi a celor pierduţi; cei mantuiţi vor învia pentru viaţa veşnica, iar cei pierduţi pentru osânda veşnică.

Credem în a doua venire în trup a Domnului Isus Hristos şi în strângerea noastră cu El în gloie.

Ți-am prezentat succint principiile fundamentale ale credinței Domnului Isus Hristos. Credința în Dumnezeu e poarta către cer: te invit să o accesezi și tu pentru ca sufletul tău să găsească sensul și valoarea vieții!